Välj en sida

Breakout Sweden

2016

Breakout Sweden är ett så kallat ”escape room”-spel där hela upplevelsen bygger på att man är instängd i ett rum och får uppleva ett scenario. På 60 minuter är målet att med hjälp av ledtrådar och pussel ta sig ut från rummet. Jacob Alexander har försett företaget med en logotyp och diverse grafiska posters som inreder lokalerna.

KUND Breakout Sweden NÄR 2016