Att tänka utanför boxen

Att tänka utanför boxen

I design- och formgivningsbranschen så pratas det ofta om att fastna i boxen. Med detta åsyftar man helt enkelt att ens tankemönster blir inrutat och att man slutar vara nyskapande. Ofta är det ett resultat av att man av nödvändiga skäl tvingas göra en hel del rutinarbete, där kreativitet inte nödvändigtvis prioriteras eller ens behövs. Många har märkt att det är lätt att fastna i rutinen, vilket gör att man slutar utmana sig själv och sakta men säkert vaggas in i ett lättsamt rutinmässigt tänkande.

Ofta märker man inte att man har fastnat förrän man behöver prestera på ett kreativt plan. Och då kan det vara svårt att tvingas sig själv till att tänka utanför boxen. Därför föreslås ofta att man helt enkelt ska undvika att fastna i boxen till att börja med. Men hur gör man det? Det är såklart lättare sagt än gjort. Men genom att se till att man regelbundet tillämpar sina kreativa förmågor, oavsett om man får betalt för det eller inte, så håller man dem ofta färska. Detta kan ske genom att man ser till att vara kreativ i sin hobby, eller helt enkelt aktivt väljer de projekt som ger en frihet att vara kreativ. På sikt kommer det definitivt att löna sig då man snabbt märker att det är svårt att återgå till ett kreativt tänkande när man väl lagt det på is allt för länge. Men genom att hålla kreativiteten färsk så blir den en vän som alltid finns tillgänglig när man behöver den.