Organisk design

Organisk design

Organiskt är ett begrepp som börjat dyka upp i ett flertal olika sfärer. Vissa kanske förknippad det med miljömedvetenhet, ekologiska varor eller något liknande. Men i grund och botten så härstammar det från idén om att något har en naturlig grund. Så oavsett vad det handlar om så åsyftar organisk att det är något som har uppstått ytan någon nämnvärd yttre påverkan. Hur kan då design uppstå utan yttre påverkan? All design måste såklart skapas. Men när man pratar om organisk design så åsyftar man något som uppstår utan att nödvändigtvis präglas av stilistiska inriktningar, och istället härstammar helt och hållet från vad folk faktiskt vill ha.

I många fall har organisk design kommit att tillämpas när det gäller utformningen av gränssnitt. Och kallas i dessa sammanhang även ofta för intuitiv design. Idén är att man genom att utforma saker på sådant sätt som folk på en intuitiv nivå vill ha, och förväntar sig, så kan man få en mycket bättre användarupplevelse. För det finns nog inget som är värre än att ta del av ett gränssnitt som är förvirrande.

Att säkerställa att designen är organisk har kommit att bli ett sätt att säkerställa bättre visuell kommunikation med sin målgrupp. Och i många fall så har det gjort enorm skillnad i hur väl nuvarande och blivande användare reagerar på det som man har att erbjuda. I många fall innebär det även att man på sikt sparar pengar, då man inte behöver förändra sin design i takt med att användare uttrycker sina preferenser. Man träffar helt enkelt rätt redan från början.